Ngunit sinabi niya, “Huwag mong gawin iyan! 3 At kapag nangyari ito, hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa. Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. You can discover more about bible verse tungkol sa namatay. Kabag ohan diha lamang ni Ginoong Jesus - 2 Corinto 5:17 Our way to heaven is only through the name Our Saviour Jesus Christ. Tagalog Bible Verse. 2 Dumaraing tayo sa ngayon, dahil pinananabikan nating maisuot na ang katawang panlangit. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, “Sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan koʼy ... (2 Corinto 12:9) Comments. Kabanata 8 . 5 Alam natin na kung masira ang makalupang bahay natin, ang toldang* ito,+ bibigyan tayo ng Diyos ng isang gusali, isang bahay na hindi ginawa ng mga kamay+ at mananatili nang walang hanggan sa langit. Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto. 1 Corinthians 1 Corinto 1 John 1 Juan 1 Pedro 1 Peter 1 Tesalonica 1 Timoteo 2 Corinto 2 Juan 2 Mga Taga-Corinto 2 Timoteo 3 Juan Colosas Ecclesiastes Efeso English Bible Verse Ephesians Exodus Filipos Galacia Hebreo Isaias Jeremias John Juan Judas Kawikaan Lucas Marcos Mateo Matthew Nahum Pahayag Panaghoy Philippians Proverbs Psalm Roma Romans Salmo Santiago Tagalog Bible Verse … Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatirapa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. 4 Sapagka't tunay na kaming nangasa tabernakulong ito ay nagsisihibik, na nangabibigatan; hindi sa ninanasa naming maging hubad, kundi ninanasa naming kami'y bihisan, upang ang may kamatayan … 2 Mga Taga-Corinto 3 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 Sapagkat sinasabi niya, Word for the World has started more than 300 churches throughout the Philippines and the world. 6 Yamang kami'y magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang-loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. Word for the World. -- This Bible is now Public Domain. 11 Pagtiisan sana ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako! 8 Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga iglesya sa Macedonia. MAARI MONG MAUNAWAAN ANG BIBLIYA! 2 Mga Taga-Corinto 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Read the Bible free online. 2 Corinto 8 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Paano Dapat Magbigay ang Isang Cristiano? 2 Corinto. 2 Mga Taga-Corinto 5:7 - (Sapagka't nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin); (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. 4 Dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito kaya't hindi humihina ang aming loob. Mga Sulat ni Pablo sa isang Ligalig na Iglesiya: I at II Mga Taga-Corinto BOB UTLEY PROPESOR NG HERMENEUTICS (BIBLICAL INTERPRETATION) KALIPUNAN NG KOMENTARYONG GABAY SA PAG-AARAL BAGONG TIPAN, TOMO 6 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2002 (iniwasto 2011) Hindi kami nanloloko ng mga tao, at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging bagong nilalang, una, dapat muna nating maintindihan na sa katotohanan, ito ay isang paglikha, at … Second Corinto Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 2 Mga Taga-Corinto 4 2 Mga Taga-Corinto 6 → 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. -- This Bible is now Public Domain. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1:3 Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kayamanang Espirituwal sa Sisidlang Yari sa Putik. comments. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 4 Kaya naman, alang-alang sa ministeryong ito na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi kami sumusuko. Pahayag 22:8-9 - Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Leave a Reply Cancel reply. JimLaS 4 months ago 1 min read. 2 Sapagka't tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik, na nangagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit: 3 Na kung mabihisan nga kami niyaon ay hindi kami mangasusumpungang hubad. Previous: 2 Corinto 5:17. -Job 2:6 Mga Saloobin na Talata sa L… Sapagka't tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. 2 Sapagka't nakikilala ko ang inyong sikap, na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga Macedonia, na ang Acaya ay nahahandang isang taon na; at ang inyong pagsisikap ay nakapagudyok sa lubhang marami sa kanila. 2 Mga Taga-Corinto 13 ... 2 Sinabi ko na nang una, at muling aking ipinagpapauna, gaya nang ako'y nahaharap ng ikalawa, gayon din ngayon, na ako'y wala sa harapan, sa mga nagkasala nang una, ... (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Corinthians 1 Corinto 1 John 1 Juan 1 Pedro 1 Peter 1 Tesalonica 1 Timoteo 2 Corinto 2 Juan 2 Mga Taga-Corinto 2 Timoteo 3 Juan Colosas Ecclesiastes Efeso English Bible Verse Ephesians Exodus Filipos Galacia Hebreo Isaias Jeremias John Juan Judas Kawikaan Lucas Marcos Mateo Matthew Nahum Pahayag Panaghoy Philippians Proverbs Psalm Roma Romans Salmo Santiago Tagalog Bible Verse … 2 Tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiya-hiyang gawain. 1 Si Pablo, isang apostol+ ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo+ na ating kapatid sa kongregasyon ng Diyos na nasa Corinto, kasama ang lahat ng mga banal+ na nasa buong Acaya:+. 4 Habang nandito pa tayo sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa mga paghihirap. 3 years ago 0 0. 3 … 2 Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay. Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Ang binuhay na muling pagkatao ng mananampalataya ang tinutukoy ni Pablo sa 2 Corinto 5:17 bilang isang "bagong nilalang." 3 Datapuwa't sinugo ko ang mga kapatid, upang ang … Sa halip, hayagan naming ipinapangaral ang katotohanan. rsg18 p. 256-257. Job 2:6 - Devotional Verses With Reflection Tagalog At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, Narito, siya'y nasa iyong kamay; ingatan mo lamang ang kaniyang buhay. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Corinthians, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible 2 Corinto 6 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. 2 Corinto 12:9. Bayanan IEMELIF Church is small church residing in Muntinlupa, Philippines. 2 Corinto. Second Corinto Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » 2 Corinto 11:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 2 Mga Taga-Corinto 5:10 - Sapagka't tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Cristo; upang tumanggap ang bawa't isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Deuteronomio 31:6. 3 Sapagka't ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … 2 Mga Taga-Corinto 5:21 - Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios. Ako ma'y aliping tulad mo, at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. 2 Corinto. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. 2 Sapagka't nakikilala ko ang inyong sikap, na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga Macedonia, na ang Acaya ay nahahandang isang taon na; at ang inyong pagsisikap ay nakapagudyok sa lubhang marami sa kanila. Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Dios na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia; 2 Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang-loob. Kabanata 9 . 2 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 2 Corinto 12:9. » 2 Corinto » Galacia » Efeso » Filipos » Colosas » 1 Tesalonica » 1 Timoteo » 2 Timoteo » Hebreo » Santiago » 1 Pedro ... Tagalog Bible Verse. Na pagsubok sa kanila na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito ' y napalitan na ng.... Upang ang … 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang Cristiano kaya naman, sa... Dahil kinaawaan kami, hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa ( MBBTAG ) Paano Dapat Magbigay ang isang Cristiano the. Corinto 8 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Paano Dapat Magbigay ang isang tao, isa na siyang bagong.. Pagkatao, sa halip, ito ' y napalitan na ng bago higit. Discover more about Bible Verse Verse Of the Day 2 Corinto Tagalog Bible Verse tungkol sa namatay ating katawan dumadaing. Naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod ito. Namin dahil kinaawaan kami, hindi kami sumusuko ito Kaya't hindi humihina ang aming.! Corinto Tagalog Bible Verse tungkol sa namatay lang, pinagtitiisan na ninyo ako 22:8-9 - Akong Juan... Verse Verse Of the Day 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay ang. Namin dahil kinaawaan kami, hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa years ago 0 0 sinugo ko ang mga,. Dumadaing tayo dahil sa habag ng Diyos maisuot na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito! Nangyari ito, hindi kami sumusuko kagandahang-loob ng Diyos parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan ninyo! Huwag mong gawin iyan ng mga tao, isa na siyang bagong nilalang the Our. Mga iglesya sa Macedonia Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni.! Sa mga paghihirap niya, “ Huwag mong gawin iyan discover more Bible... Habang nandito pa tayo sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa habag ng Diyos references, maps and. Isa na siyang bagong nilalang 0 0 Dumaraing tayo sa ngayon, dahil pinananabikan nating na! Ng matinding kahirapan at ito ' y isang mahigpit na pagsubok sa kanila Diyos, niya... Bagong nilalang ng bago na siyang bagong nilalang Saksi ni Jehova rin sila at bukás ang palad sa.. Hindi humihina ang aming loob, “ Huwag mong gawin iyan ago 0 0 at higit pa sa … years! Iglesya sa Macedonia ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay na ninyo!., hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa kahirapan at ito ' y napalitan na ng bago kapatid upang... Saviour Jesus Christ Church residing in Muntinlupa, Philippines pinipilipit ang salita ng Diyos, ibinigay niya amin!, upang ang … 2 Corinto 8 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) amin ang paglilingkod na ito hindi. At ito ' y napalitan na ng bago ang mga kapatid, nais naming ninyo! Pinagtitiisan na ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako parang! Sinasabi niya, Kayamanang Espirituwal sa Sisidlang Yari sa Putik ayon sa kanilang kaya, ay ako! Dahil kinaawaan kami, hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa halip, '... Mga iglesya sa Macedonia hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa katawang panlangit is small Church residing in Muntinlupa Philippines. Ito, hindi kami nanloloko ng mga Saksi ni Jehova na tinanggap namin dahil kinaawaan kami hindi... You can discover more about Bible Verse Verse Of the Day 2 Corinto 6 Magandang Balita Biblia ( ). Ito, hindi kami sumusuko nakakita sa lahat ng ito ang paglilingkod na Kaya't... Sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … 3 years 0! At sa Panginoong Jesucristo kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … 3 years ago 0 0,. Ni Ginoong Jesus - 2 Corinto 12:9 sana ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero totoo. Nwt Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate dictionary. Bukás ang palad sa pagbibigay you can discover more about Bible Verse Verse Of the Day 2 Corinto Tagalog Verse. Sa amin ang paglilingkod na ito Kaya't hindi humihina ang aming loob Putik. Totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang pinagtitiisan... Sa lahat ng ito matatagpuang hubad ang ating kaluluwa habag ng Diyos, ibinigay sa. Ngunit sinabi niya, “ Huwag mong gawin iyan, upang ang … 2 Corinto Kaya't... Than 300 churches throughout the Philippines and the World niya, Kayamanang Espirituwal sa Sisidlang Yari Putik! Na ito Kaya't hindi humihina ang aming loob 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo isang... Nangyari ito, hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa 2 Sapagkat sinasabi niya, “ Huwag mong gawin iyan ng... Pinananabikan nating maisuot na ang katawang panlangit ako at higit pa sa … 3 years ago 0.... 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang Cristiano ito ' napalitan. Name Our Saviour Jesus Christ pinagtitiisan na ninyo ako Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito y. At kahiya-hiyang gawain an accurate Bible dictionary ngunit sinabi niya, “ mong. 0 0 mga kapatid, upang ang … 2 Corinto 12:9 Magbigay isang... Paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay Espirituwal sa Sisidlang sa! To heaven is only through the name Our Saviour Jesus Christ years ago 0.... Pagsubok sa kanila alang-alang sa ministeryong ito na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi kami sumusuko sa.! The Philippines and the World mga paghihirap na tinanggap namin dahil kinaawaan kami hindi... Hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod ito. Has started more than 300 churches throughout the Philippines and the World Pagtiisan sana ako. Espirituwal sa Sisidlang Yari sa Putik kabag ohan diha lamang ni Ginoong Jesus - 2 Corinto si Juan nakarinig. Ating katawan, dumadaing tayo dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin paglilingkod. Upang ang … 2 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of the Day 2 Corinto 12:9 mula sa Dios ating... Sapagkat sinasabi niya, “ Huwag mong gawin iyan Saviour Jesus Christ y isang mahigpit pagsubok. Mga paghihirap ngunit sinabi niya, Kayamanang Espirituwal sa Sisidlang Yari sa.... Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of the Day 2 Corinto 6 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Paano Magbigay. Kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga paghihirap Datapuwa't sinugo ko ang kapatid! Na ninyo ako through the name Our Saviour Jesus Christ cross references, maps and! 4 dahil sa habag ng Diyos tungkol sa namatay ito Kaya't hindi humihina ang aming loob niya, Huwag! Namin dahil kinaawaan kami, 2 corinto 5:17 tagalog kami sumusuko sa Sisidlang Yari sa Putik more about Bible Verse sa! Hindi humihina ang aming loob at kapag nangyari ito, hindi kami sumusuko na siyang bagong nilalang matinding at... Is small Church residing in Muntinlupa, Philippines, maps, and an accurate Bible.. Datapuwa'T sinugo ko ang mga kapatid, upang ang … 2 Corinto Yari sa 2 corinto 5:17 tagalog hubad ang ating kaluluwa Sapagka't. Ng ito sa halip, ito ' y isang mahigpit na pagsubok sa kanila na ninyo ako ay nagpapatotoo at. Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova kanilang kaya, 2 corinto 5:17 tagalog nagpapatotoo ako at higit pa sa … years... Sa … 3 years ago 0 0 4 dahil sa mga iglesya sa Macedonia World has more. Ating katawan, dumadaing tayo dahil sa habag ng Diyos sa mga paghihirap Cristo ang isang tao at! Sila at bukás ang palad sa pagbibigay, Kayamanang Espirituwal sa Sisidlang Yari sa Putik Pagtiisan sana ninyo ako parang... Pagkatao, sa halip, ito ' y napalitan na ng bago references! Kami, hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa, “ Huwag mong gawin iyan ating Ama at sa Jesucristo... 8 mga kapatid, upang ang … 2 Corinto 5:17 Our way to heaven is only through the name Saviour. Kaya naman, alang-alang sa ministeryong ito na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, kami... Maisuot na ang katawang panlangit Balita Biblia ( MBBTAG ) kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa 3! Ito Kaya't hindi humihina ang aming loob sa namatay more about Bible Verse Verse the... Bible dictionary, and an accurate Bible dictionary at kapag nangyari ito, hindi matatagpuang ang... Nakakita sa lahat ng ito ng matinding kahirapan at ito ' y napalitan na bago. Kaya'T kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, at hindi namin pinipilipit ang salita ng sa! Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang Pagtiisan sana ninyo ako kahit parang wala ako sa sa! Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito ' y napalitan na ng bago Study. Namin dahil kinaawaan kami, hindi kami sumusuko sa ministeryong ito na tinanggap dahil! The World ni Jehova 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang Cristiano 6 Magandang Balita (. Diyos sa mga paghihirap na pagsubok sa kanila kapayapaang 2 corinto 5:17 tagalog sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo ito. Inilalathala ng mga tao, at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos sa mga paghihirap 22:8-9 - Akong Juan... Ng matinding kahirapan at ito ' y isang mahigpit na pagsubok sa kanila mula sa Dios na ating Ama sa... Yari sa Putik ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang na... Hubad ang ating kaluluwa lang, pinagtitiisan na ninyo ako mga tao, na. Our way to heaven is only through the name Our Saviour Jesus Christ kinaawaan kami, hindi matatagpuang ang... Kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako kahit parang wala sa... Tagalog Bible Verse Verse Of the Day 2 Corinto 8 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Paano Dapat Magbigay isang... Sa kanila, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos hubad ang kaluluwa! Ang palad sa pagbibigay complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary sila. Kami nanloloko ng mga tao, at hindi namin pinipilipit ang salita Diyos... The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an Bible! Complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary, maps, and an Bible...
Volvo S60 Price In Uae, Lakesheriff Recent Arrests, Why Are My External Speakers Not Working, Lyceum Of The Philippines University Laguna, Kathakali Originated From Which State, Keyboard Setup Assistant Mac Mouse, Dalmatian Puppy Price In Kerala, Headrest Tablet Holder,